AZAD (NorCal)

Number
Player
0
Rajan Batth
1
Rippen Gill
2
Inder Sandhu
3
Devan Bains
4
Ashman Dosanjh
5
Arik Bains
6
Jashan Rahal
7
Roshan Dail
8
Jaspreet Atwal
9
Amren Purewal
10
Arvind Sandhu