Eastbay Outlawz (NorCal)

Number
Player
0
Jaskarn Bajwa
1
Gurvinder Uppal
3
Ravi Bhullar
7
Karn Goraya
11
Paramvir Singh
13
Jasjit Singh
21
Kiran Shastri
23
Sukhraj Bains
34
Rajdeep Singh